Όροι χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο δικτυακός τόπος (site) www.PolisAggelia.gr με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που ανήκει στην εταιρία Δημήτριος Καλατζόγλου & Σία Ο.Ε. (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος μεταξύ άλλων των δικτυακών τόπων με domain names: www.PolisAggelia.grwww.vrespiti.gr, www.vriskotexnites.gr, www.polisioannina.gr και www.IonionHellas.com, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του site παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Ο δικτυακός τόπος www.PolisAggelia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρία θέτει τον δικτυακό τόπο www.PolisAggelia.gr στην διάθεση των επισκεπτών / χρηστών ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παντός τύπου αγγελιών με διάφορες κατηγορίες – υποκατηγορίες οι οποίες παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε frames). Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών / υπηρεσιών του site παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς καμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες σκοπούμενες ή μη, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από την χρήση τους. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.PolisAggelia.gr έγινε για να εγκρίνει και να προωθεί ακίνητα πρός Πώληση- Ενοικίαση - Αντιπαροχή , Αγγελίες – Υπηρεσίες – Διαφημίσεις, οι οποίες αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε ένα προϊόν και περιγράφονται στην Ελληνική γλώσσα. Φυσικά εξαιρούνται ονόματα εταιριών ή ξένες φράσεις και λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στον προφορικό λόγο. Επίσης, μη ρεαλιστικές και επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις, με το ίδιο προϊόν, από τον ίδιο χρήστη, θα απορρίπτονται.

Η χρήση του site www.PolisAggelia.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη / επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως, ο χρήστης / επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site www.PolisAggelia.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών / χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site www.PolisAggelia.gr.

3. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης / επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.PolisAggelia.gr  θα πρέπει:

 • Να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο www.PolisAggelia.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του.
 • Να ενημερώνει επιμελώς το www.PolisAggelia.gr  άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.
 • Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μόνο μία αγγελία ανά αντικείμενο.
 • Ο χρήστης / επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγγελίες που επιτρέπονται είναι μόνο για προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο ή URL (Διευθύνσεις ιστοσελίδων).
 • Ο διαχειριστής του www.PolisAggelia.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο της καταχώρησης ή την περιγραφή της αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του ιστότοπου.

·         Οι εικόνες της καταχώρησης πρέπει να αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της καταχώρησης. Λογότυπα εταιριών και διαφημίσεις απαγορεύονται.

·         Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση αγγελιών – διαφημίσεων για καταχωρήσεις, όπως: ναρκωτικά και καπνός, όπλα οποιουδήποτε τύπου (πλην αυτών που αφορούν το κυνήγι), πορνογραφικό υλικό, φαρμακευτικά προϊόντα, κλεμμένα αντικείμενα, προσβλητικό υλικό για άτομα, εθνικότητες, δημόσια πρόσωπα ή εμβλήματα.

4. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το www.PolisAggelia.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.PolisAggelia.gr.

Το www.PolisAggelia.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους επισκέπτες / χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.PolisAggelia.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.PolisAggelia.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες / χρήστες στις υπηρεσίες του www.PolisAggelia.gr. Σε περίπτωση που το www.PolisAggelia.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του, να ενεργήσει κάθε τι νόμιμο, για την προστασία και την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, εγγυώμενο την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι επισκέπτες / χρήστες συμφωνούν να ΜΗΝ κάνουν χρήση των υπηρεσιών του www.PolisAggelia.gr για:

4.1.      Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

4.2.      Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

4.3.      Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4.4.      Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του www.PolisAggelia.gr.

4.5.      Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου, από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

4.6.      Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

4.7.      Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

4.8.      Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

4.9.      Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.PolisAggelia.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

4.10.  Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.PolisAggelia.gr.

4.11.  Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών). Ο επισκέπτης / χρήστης του www.PolisAggelia.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.PolisAggelia.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το www.PolisAggelia.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του www.PolisAggelia.gr. Επίσης, το www.PolisAggelia.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το www.PolisAggelia.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο www.PolisAggelia.gr, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του www.PolisAggelia.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης / χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site και συγκεκριμένα στο www.PolisAggelia.gr αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη / χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του site, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του site). Κατόπιν τούτων, ο εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου www.PolisAggelia.gr μπορεί να την μετακινήσει στην κατάλληλη κατηγορία αν χρειαστεί. Προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ταιριάζουν στην ίδια κατηγορία πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές αγγελίες. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται περισσότερα από ένα όχημα ή ιδιοκτησία σε μια αγγελία , εκτός εάν πρόκειται να γίνει ανταλλαγή (π.χ. 2 για 1). Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αγγελίες με το ίδιο αντικείμενο, υπηρεσία ή εργασία πάνω από μια φορές. Ο χρήστης / επισκέπτης πρέπει να διαγράψει την παλιά αγγελία πριν τοποθετήσει τη νέα. Δεν επιτρέπεται επίσης, ο χρήστης / επισκέπτης να τοποθετεί αγγελίες με τα ίδια προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες σε διαφορετικές κατηγορίες ή περιοχές. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση πειρατικών προϊόντων και απομιμήσεων, π.χ. επώνυμων προϊόντων , CD/VRC/DVD, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και βίντεο-παιχνιδιών. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πιστοποιούνται ως αυθεντικά από τον διαφημιστή / ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η αγγελία πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Οι αγγελίες για ζώα που πωλούνται ή χαρίζονται στον δικτυακό τόπο www.PolisAggelia.gr θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο και τους κανονισμούς.

Με σκοπό την καλύτερη προβολή των αγγελιών σας, δημιουργήσαμε πέντε (5) τύπους αγγελιών (απλή, έντονη-bold, πλαίσιο, top-κορυφή, επιλεγμένη). Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει με ποιόν τρόπο θέλει να αναδείξει την αγγελία του.

Υδατογράφημα Polisaggelia.gr

Στην ανάρτηση και εμφάνιση φωτογραφιών στον ιστότοπο του Polisaggelia.gr θα εμφανίζεται το υδατογράφημα του polisaggelia.gr για αποφυγή χρήσης των για άλλους σκοπούς χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του κατόχου της αγγελίας.

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το σύστημα που παράγει ο δικτυακός τόπος www.PolisAggelia.gr σχετικά με την διάρκεια μιας ή περισσοτέρων αγγελιών εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη του προϊόντος , υπηρεσίας , εργασίας κ.ο.κ. ,αλλά για την εύρυθμη λειτουργία του εδώ ιστότοπου επιτρέπουμε να εμφανίζεται για 90 ημερολογιακές ημέρες.

7. ΑΚΙΝΗΤΑ

Σχετικά με ακίνητα προς πώληση, ενοικίαση ή αντιπαροχή, που οι χρήστες / επισκέπτες ως ιδιοκτήτες ακινήτων καταχωρούν και δημοσιεύουν στο www.PolisAggelia.gr, ρητώς συμφωνούν και αποδέχονται ότι, υπεύθυνος είναι ο δικτυακός τόπος www.vrespiti.gr, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Δημήτριος Καλατζόγλου & Σια Ο.Ε.», ο οποίος λειτουργεί ως κτηματομεσιτική εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «VreSpiti» κι έχει την πλήρη διαχείριση των ακινήτων αυτών εάν κι εφ’ όσον το αποδέχεται σε πλήρη και απόλυτη συνεργασία με το www.PolisAggelia.gr.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ακίνητο που καταχωρείται και δημοσιεύεται στο www.PolisAggelia.gr, περνάει αυτόματα και στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας VreSpiti, η οποία δύναται να το γνωστοποιεί στους πελάτες της (αγοραστές, ενοικιαστές), με απώτερο σκοπό την πώληση ή ενοικίασή του, σύμφωνα με το ρόλο και τη λειτουργία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου. Του επιτρέπει δηλαδή, να διακινεί την αγγελία του ακινήτου (συμπεριλαμβανομένης αξίας, περιοχής, περιγραφής του ακινήτου και φωτογραφιών αυτού,)  με τον οποιονδήποτε τρόπο κρίνει απαραίτητο (ηλεκτρονικά ή έντυπα) η κτηματομεσιτική εταιρία VreSpiti, χωρίς να εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου (όνομα, τηλέφωνο κλπ).

Η χρονική διάρκεια της δημοσίευσης της αγγελίας ενός ακινήτου στο www.PolisAggelia.gr, ισχύει έως ότου πωληθεί ή ενοικιασθεί από τους μηχανισμούς του κτηματομεσιτικού γραφείου VreSpiti.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Polisaggelia

Όπως ρητά αναφέρεται  στους όρους του Polisaggelia για τις διάφορες συναλλαγές που προκύπτουν σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες σκοπούμενες ή μη, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από την χρήση τους.

 1. Μην αποστέλλετε χρήματα (Προκαταβολή) σε αγγελιοδότες προκαταβολικά. Βεβαιωθείτε για την εγκυρότητα του προϊόντος που σκοπεύετε να κάνετε συναλλαγή.
 2. Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως “ύποπτα” e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας,  λογαριασμό Paypal, κ.α. εάν πριν δεν έχετε πιστοποιήσει τα στοιχεία του προσώπου που ζητά τις εν λόγω πληροφορίες. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχών ύποπτες αγγελίες (Φόρμα)
 3. Μην στέλνετε ποτέ προσωπικά σας στοιχεία  ή στοιχεία των συναλλαγών σας μέσω μίας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail). Είναι εύκολη η υποκλοπή των στοιχείων από τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 4. Μην προχωράτε σε αγορά ή πώληση αγαθών, εάν δεν έχετε πιστοποιήσει την ταυτότητα και αξιοπιστία του πωλητή ή αγοραστή.
 5. Δώστε  ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές σας με πρόσωπα, τα  οποία παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας εκτός Ελλάδας
 6. Αν θέλετε να προχωρήσετε σε πληρωμή μέσω Paypal ή σε κάποιον άλλον ιστότοπο online πληρωμών, πληκτρολογήστε οι ίδιοι στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) τη διεύθυνση του ιστότοπου όπου θέλετε να πλοηγηθείτε και όχι κάνοντας κλικ σε κάποιο link που συμπεριλαμβάνεται σε email που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Το link μπορεί να σας οδηγήσει σε άλλο ιστότοπο από αυτόν που επιθυμείτε.
 7. Ζητήστε πάντα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς σε ΣΤΑΘΕΡΟ τηλέφωνο με το πρόσωπο με το οποίο συναλλάσσεστε.
 8. Το polisaggelia.gr ΔΕΝ πρόκειται να στείλει σε εσάς ή στον υποτιθέμενο πωλητή / αγοραστή email που να εγγυάται την συναλλαγή ή την αξιοπιστία του  πωλητή ή αγοραστή
 9. Να θυμόσαστε ότι τα προωθούμενα e-mail από τρίτους (π.χ. τράπεζες) μπορεί να είναι παραποιημένα
 10. Τέλος, ο ασφαλέστερος τρόπος αγοράς ή πώλησης αγαθών είναι χέρι με χέρι

Αν έχετε εξαπατηθεί ή έχετε την υποψία οτι κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Σημείωση:

 1. Το polisaggelia.gr , δημοσιεύει αγγελίες σχετικά με οτιδήποτε προσφέρεται ή ζητείται και διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει αγγελίες, τις οποίες κρίνει ως παραπλανητικές. Σε καμία περίπτωση όμως το polisaggelia.gr δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται.
 2. Το polisaggelia.gr δεν ενεργεί  ως μεσάζων ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως συνάπτονται μεταξύ του χρήστη και του προσώπου που δημοσιεύει την αγγελία. Ως εκ τούτου ο χρήστης έχει αποκλειστικά την ευθύνη να διερευνήσει, εάν το κείμενο της αγγελίας ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα. Η διακίνηση , προβολή και διαχείριση ακινήτων προς πώληση – ενοικίαση μέσω των μικρών αγγελιών από τον ιστότοπο polisaggelia.gr ελέγχονται από την Κτηματομεσιτική εταιρία VreSpiti.gr όπως αυτό αναφέρεται ρητά στους όρους χρήσης του εδώ ιστότοπου.

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία του www.PolisAggelia.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του www.PolisAggelia.gr να παρέχονται απρόσκοπτα, χωρίς σφάλματα και χωρίς διακοπή. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται όντως χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, καθόσον ο όγκος των παρεχομένων δεδομένων του www.PolisAggelia.gr είναι αρκετά μεγάλος και σε κάποιες περιπτώσεις καθίσταται δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.PolisAggelia.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό. Επίσης δεν εγγυάται, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλο επιβλαβές λογισμικό με αποτέλεσμα να μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/μελών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.PolisAggelia.gr, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/μέλος και σε καμία περίπτωση η εταιρεία. Η εταιρεία, ως δημιουργός του δικτυακού τόπου www.PolisAggelia.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το www.PolisAggelia.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία (δικαιούχος του δικτυακού τόπου www.PolisAggelia.gr) καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών / μελών του www.PolisAggelia.gr. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το site www.PolisAggelia.gr και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ιδιοκτησία της εταιρία. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο www.PolisAggelia.gr:

I. Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

II. Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

III. Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του www.PolisAggelia.gr και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα .

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το www.PolisAggelia.gr για κάθε αλλαγή, παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο www.PolisAggelia.gr με σκοπό: την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.PolisAggelia.gr στους χρήστες του, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του www.PolisAggelia.gr, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία του www.PolisAggelia.gr, κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια. cookies.  H Εταιρία δύναται – και ο επισκέπτης / χρήστης  / μέλος το αποδέχεται –  να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης κατά την πλοήγησή του στο www.PolisAggelia.gr. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη / χρήστη, όπως όνομα (username) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο site www.PolisAggelia.gr.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Κρυπτογράφηση:
Όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits.

Προσωπικά Δεδομένα:
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων.
Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.PolisAggelia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.PolisAggelia.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του www.PolisAggelia.gr, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του www.PolisAggelia.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

12. ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.PolisAggelia.gr και των επισκεπτών / χρηστών αυτού.

13. ΑΠΟΡΙΕΣ

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση για οτιδήποτε από τα παραπάνω, παρακαλούμε στείλτε μας email στη διεύθυνση info@PolisAggelia.gr